Loại tài liệu:  

Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2021-2022  (12/10/2021 9:33:43 AM)   Tải tại đây
W97 Dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2020-2021  (9/24/2020 2:36:07 PM)   Tải tại đây
W97 Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2019 - 2020  (10/8/2019 9:06:40 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2019-2020  (10/8/2019 8:48:45 AM)   Tải tại đây
Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và phòng GD&ĐT  (11/15/2018 9:00:19 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2018-2019  (10/8/2018 3:52:00 PM)   Tải tại đây
File Word Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2018-2019  (10/8/2018 9:06:09 AM)   Tải tại đây
File Word Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2017-2018  (9/26/2017 1:57:13 PM)   Tải tại đây
Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2017-2018  (9/26/2017 1:55:55 PM)   Tải tại đây
Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017 từ trang 6 đến trang 9  (10/11/2016 10:00:49 AM)   Tải tại đây
Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017 từ trang 1 đến trang 5  (10/11/2016 9:59:41 AM)   Tải tại đây
Dự thảo Chương trình Công tác Đội năm học 2016-2017  (9/19/2016 10:57:54 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đội năm học 2015-2016 (5-8)  (9/16/2015 3:27:47 PM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đội năm học 2015-2016 (1-4)  (9/16/2015 3:26:43 PM)   Tải tại đây
Chương trình dự thảo công tác Đội năm học 2015-2016   (9/4/2015 2:55:41 PM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đội năm học 2014-2015  (10/28/2014 8:15:28 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT