Loại tài liệu:  

Quyết định xếp loại công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2020-2021  (8/22/2021 5:51:36 PM)   Tải tại đây
Quyết định xếp loại công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2019-2020  (9/15/2020 9:05:23 AM)   Tải tại đây
Quyết định xếp loại công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2018-2019  (8/27/2019 1:40:09 PM)   Tải tại đây
Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Tổng Phụ trách Đội huyện Đức Huệ năm học 2018-2019  (12/17/2018 7:45:59 AM)   Tải tại đây
Quyết định xếp loại công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2017-2018  (10/2/2018 1:57:12 PM)   Tải tại đây
QĐ thành lập Ban Chủ nhiệm CLB TPT huyện Đức Huệ năm học 2014-2015  (12/19/2014 10:59:39 AM)   Tải tại đây
QD ve viec ban hanh quy che to chuc va hoat dong HDD TNTP HCM nk 2013-2018  (11/1/2013 2:37:17 PM)   Tải tại đây
QD VV ban hanh quy che to chuc va hoat dong cua HDD TNTP HCM(1-4)  (11/1/2013 2:35:36 PM)   Tải tại đây
QD VV ban hanh quy che to chuc va hoat dong cua HDD TNTP HCM(5-7)  (11/1/2013 2:33:35 PM)   Tải tại đây
Điều lệ Đội TNTP (4-5)  (11/1/2013 10:17:28 AM)   Tải tại đây
Điều lệ Đội TNTP (1-3)  (11/1/2013 10:13:51 AM)   Tải tại đây
QĐ v/v ban hanh Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh khoá VII, nhiệm kỳ 2013-2018  (11/1/2013 10:05:00 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT