Loại tài liệu:  

Hướng dẫn kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Hội đồng Đội cấp xã, và hoạt động của thiếu nhi trên địa bàn dân cư  (12/28/2020 3:21:33 PM)   Tải tại đây
Mẫu thực lực Đoàn, Đội trường học năm học 2020-2021  (10/2/2020 10:04:27 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên  (9/17/2020 9:06:35 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu niên, nhi đồng huyện Đức Huệ  (3/17/2020 9:51:34 AM)   Tải tại đây
Hồ sơ sổ sách công tác Đội và phong trào Thiếu nhi giai đoạn 2018-2022  (1/7/2020 3:00:39 PM)   Tải tại đây
Mẫu báo cáo thực lực Công tác Đội đầu năm học 2019-2020  (9/9/2019 8:55:21 AM)   Tải tại đây
HD Số 05- Hướng dẫn triển khai phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2019-2022  (5/14/2019 3:58:35 PM)   Tải tại đây
HD Số 10- Hướng dẫn triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đức Huệ thời kỳ mới" giai đoạn 2018-2022  (4/5/2019 2:43:45 PM)   Tải tại đây
Mẫu BC Thực lực HK I năm học 2018-2019  (1/8/2019 8:48:42 AM)   Tải tại đây
HD Số 03- Hướng dẫn xây dựng "Liên đội 3 tốt" và "Chi đội 3 tốt"  (12/28/2018 9:59:13 AM)   Tải tại đây
HD Số 04-Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy"  (12/28/2018 9:57:16 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn triễn khai chương trình rèn luyện Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ giai đoạn 2018-2022  (12/17/2018 7:47:21 AM)   Tải tại đây
Đề cương báo cáo nhanh các hoạt động trung thu, Các liên Đội hoàn thành báo về HĐĐ huyện đến ngày 27/9/2018  (9/25/2018 1:42:29 PM)   Tải tại đây
Mẫu báo cáo thực lực đầu năm học 2018-2019  (9/7/2018 9:56:18 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn báo cáo mô hình công tác Đội   (5/15/2018 3:13:11 PM)   Tải tại đây
HD số 38- Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy"  (12/5/2017 8:45:23 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn số 37- Chế độ tiếp nhận, đăng tải tin bài trên trang thông tin điện tử Huyện đoàn Đức Huệ  (11/8/2017 10:28:47 AM)   Tải tại đây
Tài liệu tham khảo Nội dung xây dựng "Liên đội 3 tốt" và "Chi đội 3 tốt"  (10/31/2017 3:32:23 PM)   Tải tại đây
Mẫu BC thực lực Công tác đội đầu năm, năm học 2016-2017  (9/20/2016 9:32:55 AM)   Tải tại đây
HD TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN DỘI VIÊN TNTP HỒ CHÍ MINH  (12/29/2015 9:58:07 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT