Loại tài liệu:  

CV Chỉ đạo Đại hội Liên đội năm học 2018-2019  (9/15/2018 10:50:10 AM)   Tải tại đây
Biểu mẫu đề nghị cấp học bổng Vừ A Dính  (4/23/2018 2:00:39 PM)   Tải tại đây
Công văn xét chọn học sinh dân tộc thiểu số nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018  (4/23/2018 1:59:39 PM)   Tải tại đây
Kế hoạch và thể lệ kèm theo công văn số 68 về việc tham gia cuộc thi sưu tập tem Bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2018 (Scan lại)  (3/19/2018 2:45:31 PM)   Tải tại đây
CV - 70 Triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu "Rèn luyện Đội viên" trực tuyến năm học 2017-2018  (2/26/2018 12:50:45 PM)   Tải tại đây
CV số 69 - Công văn đảm bảo ý nghĩa giáo dục trong triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ  (2/7/2018 9:24:29 AM)   Tải tại đây
Kế hoạch và thể lệ kèm theo công văn số 68 về việc tham gia cuộc thi sưu tập tem Bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2018  (1/26/2018 2:40:06 PM)   Tải tại đây
Công văn về việc tham gia cuộc thi sưu tập tem Bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2018  (1/26/2018 2:37:06 PM)   Tải tại đây
CV - 67 về việc triển khai công trình măng non cấp huyện năm học 2017-2018  (1/8/2018 7:58:06 AM)   Tải tại đây
Công văn về việc báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2017 - 2018  (11/30/2017 8:32:23 AM)   Tải tại đây
CV-63 hướng dẫn sử dụng các loại sổ sách của Đội năm học 2017-2018  (11/1/2017 1:52:23 PM)   Tải tại đây
CV Số 01 - Công văn vận động công trình măng non cấp tỉnh năm học 2017 - 2018  (10/11/2017 9:44:59 AM)   Tải tại đây
CV Đôn đốc các Liên đội triển khai cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng lần thứ VI năm 2017  (4/24/2017 2:31:59 PM)   Tải tại đây
CV xét tặng giải thưởng kim đồng  (3/29/2017 8:21:19 AM)   Tải tại đây
CV Tiếp tục triển khai cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III năm học 2016-2017  (3/28/2017 8:51:08 AM)   Tải tại đây
Công văn Tham gia cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017  (3/20/2017 2:41:46 PM)   Tải tại đây
CV về việc đảm bảo ý nghĩa giáo dục trong triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ  (3/9/2017 10:31:27 AM)   Tải tại đây
CV về việc tăng cường phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các trào lưu không phù hợp với trẻ em  (11/16/2016 2:35:58 PM)   Tải tại đây
Thể lệ Cuộc thi "Chinh phục vũ môn"toàn quốc lần thứ III, năm học 2016-2017  (10/17/2016 9:58:44 AM)   Tải tại đây
KH tổ chức Cuộc thi "Chinh phục vũ môn"toàn quốc lần thứ III, năm học 2016-2017  (10/17/2016 9:58:26 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT