Loại tài liệu:  

CV - 67 về việc triển khai công trình măng non cấp huyện năm học 2017-2018  (1/8/2018 7:58:06 AM)   Tải tại đây
Công văn về việc báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2017 - 2018  (11/30/2017 8:32:23 AM)   Tải tại đây
CV-63 hướng dẫn sử dụng các loại sổ sách của Đội năm học 2017-2018  (11/1/2017 1:52:23 PM)   Tải tại đây
CV Số 01 - Công văn vận động công trình măng non cấp tỉnh năm học 2017 - 2018  (10/11/2017 9:44:59 AM)   Tải tại đây
CV Đôn đốc các Liên đội triển khai cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng lần thứ VI năm 2017  (4/24/2017 2:31:59 PM)   Tải tại đây
CV xét tặng giải thưởng kim đồng  (3/29/2017 8:21:19 AM)   Tải tại đây
CV Tiếp tục triển khai cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III năm học 2016-2017  (3/28/2017 8:51:08 AM)   Tải tại đây
Công văn Tham gia cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017  (3/20/2017 2:41:46 PM)   Tải tại đây
CV về việc đảm bảo ý nghĩa giáo dục trong triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ  (3/9/2017 10:31:27 AM)   Tải tại đây
CV về việc tăng cường phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các trào lưu không phù hợp với trẻ em  (11/16/2016 2:35:58 PM)   Tải tại đây
Thể lệ Cuộc thi "Chinh phục vũ môn"toàn quốc lần thứ III, năm học 2016-2017  (10/17/2016 9:58:44 AM)   Tải tại đây
KH tổ chức Cuộc thi "Chinh phục vũ môn"toàn quốc lần thứ III, năm học 2016-2017  (10/17/2016 9:58:26 AM)   Tải tại đây
CV Về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 - 2017  (10/12/2016 3:30:06 PM)   Tải tại đây
CV Chỉ đạo Đại hội Liên đội năm học 2016-2017  (9/26/2016 11:10:00 AM)   Tải tại đây
CV Vận động công trình măng non Cấp Tỉnh năm học 2016-2017  (9/26/2016 11:08:54 AM)   Tải tại đây
CV "V/v hướng dẫn sử dụng các loại sổ sách của Đội năm học 2016- 2017"  (8/12/2016 3:27:41 PM)   Tải tại đây
THỂ LỆ CUỘC THI SƯU TẬP VÀ TÌM HIỂU TEM BƯU CHÍNH NĂM 2016 CHỦ ĐỀ "TUỔI TRẺ VIỆT NAM QUA CON ĐƯỜNG TEM BƯU CHÍNH"  (1/15/2016 12:15:28 PM)   Tải tại đây
CV THAM GIA CUỘ THI SƯU TẬP VÀ TÌM HIỂU TEM BƯU CHÍNH NĂM 2016 CHỦ ĐỀ "TUỔI TRẺ VIỆT NAM QUA CON ĐƯỜNG TEM BƯU CHÍNH"  (1/15/2016 12:08:25 PM)   Tải tại đây
THỂ LỆ CUỘC THI "TRẠNG NGUYÊN TIÉNG VIỆT" NĂM HỌC 2015-2016  (1/8/2016 9:30:38 AM)   Tải tại đây
KH tỔ CHỨC CUỘC THI "TRẠNG NGUYÊN TIÊNG VIỆT NĂM HỌC 2015-2016  (1/8/2016 9:29:15 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT