Loại tài liệu:  

Kế hoạch phối hợp chương trình phát thanh giữa HĐĐ huyện và Đài Truyền thanh huyện năm học 2017-2018  (1/2/2018 2:31:00 PM)   Tải tại đây
KH Khảo sát công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ học kỳ I năm học 2017-2018  (12/29/2017 10:03:18 AM)   Tải tại đây
Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực"  (12/20/2017 3:32:48 PM)   Tải tại đây
Kế hoạch phối hợp mở lớp tập huấn BCH Liên đội năm học 2017-2018  (11/8/2017 1:44:52 PM)   Tải tại đây
Kế hoạch và Quy chế Ngày hội Hoa Phượng đỏ huyện Đức Huệ năm 2017  (8/3/2017 10:39:40 AM)   Tải tại đây
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Hoa Phượng đỏ huyện Đức Huệ lần thứ III, năm 2017  (8/2/2017 11:53:15 AM)   Tải tại đây
KH Kiểm tra công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm học 2016-2017  (4/29/2017 8:59:53 AM)   Tải tại đây
Câu hỏi trắc nghiệm Hội thi "Phụ trách sao giỏi" huyện Đức Huệ năm 2017  (4/3/2017 3:45:15 PM)   Tải tại đây
KH Tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi" huyện Đức Huệ năm học 2016- 2017  (3/21/2017 2:44:55 PM)   Tải tại đây
KH Tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi khỏe - tiến bước lên Đoàn"  (3/7/2017 11:32:47 AM)   Tải tại đây
Mẫu phiếu đăng ký và bản thuyết minh Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đức Huệ lần thứ VI năm 2017  (2/20/2017 2:41:20 PM)   Tải tại đây
Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đức Huệ lần thứ VI năm 2017  (2/20/2017 2:40:30 PM)   Tải tại đây
KH Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đức Huệ lần thứ VI năm 2017  (2/20/2017 2:39:51 PM)   Tải tại đây
KH khảo sát công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Đức Huệ HKI năm học 2016-2017  (12/21/2016 8:03:45 AM)   Tải tại đây
KH Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu lịch sử - hành trình đến các địa chỉ đỏ"  (12/15/2016 8:37:50 AM)   Tải tại đây
Dự thảo Kế hoạch "Khảo sát công tác Đội và phong trào TN năm học 2016-2017" Các anh chị in 2 Dự thảo kế hoạch ngày 9/12/2016 mang theo để dự họp CLB TLT  (12/8/2016 2:20:03 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Kế hoạch: Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu lịch sử - hành trình đến các địa chỉ đỏ"   (12/8/2016 2:17:29 PM)   Tải tại đây
KH mở lớp tập huấn BCH Liên đội năm học 2016-2017  (11/3/2016 1:50:15 PM)   Tải tại đây
KH Triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" Năm học 2016 - 2017  (10/14/2016 8:18:14 AM)   Tải tại đây
KH tổ chức Ngày hội "Hoa phượng đỏ" huyện Đức Huệ năm 2016  (7/6/2016 11:35:07 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT