Loại tài liệu:  

Hướng dẫn thực hiện thang điểm thi đua công tác Hội và phong trào TN huyện Đức Huệ năm 2021  (3/11/2021 10:24:09 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn thực hiện thang điểm thi đua công tác Hội và phong trào TN huyện Đức Huệ năm 2020  (3/2/2020 8:12:44 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn số 10- Hướng dẫn thang điểm thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018  (10/23/2018 8:10:20 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2016  (2/18/2016 11:22:01 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ công tác Hội và phong trào TN huyện Đức Huệ năm 2015  (3/12/2015 3:26:50 PM)   Tải tại đây
Giao ước thi đua công tác hội 2014  (12/19/2013 10:56:33 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT