Loại tài liệu:  

Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Đức Huệ năm 2021  (3/11/2021 10:23:19 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2020  (10/19/2020 8:14:23 AM)   Tải tại đây
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2018  (1/17/2019 3:23:24 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Chương trình Công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019  (1/17/2019 3:13:33 PM)   Tải tại đây
Dự thảo chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019   (1/10/2019 10:34:31 AM)   Tải tại đây
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2018  (1/25/2018 3:00:05 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Đức Huệ năm 2018  (1/15/2018 3:28:33 PM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Đức Huệ năm 2017  (5/12/2017 11:24:43 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác hội và phong trào Thanh niên năm 2016 (4-6)  (2/18/2016 11:18:43 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác hội và phong trào Thanh niên năm 2016 (1-3)  (2/18/2016 11:17:59 AM)   Tải tại đây
DỰ THẢO GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC HỘI NĂM 2016  (2/1/2016 3:38:46 PM)   Tải tại đây
Chương trình dự thảo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016  (1/11/2016 2:26:25 PM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đoàn và phong trào TN huyện Đức Huệ năm 2015 (5-6)  (3/12/2015 3:37:41 PM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đoàn và phong trào TN huyện Đức Huệ năm 2015 (1-3)  (3/12/2015 3:36:37 PM)   Tải tại đây
Chuong tring cong Hoi 2014(1-3)  (2/21/2014 10:20:35 AM)   Tải tại đây
Chuong tring cong Hoi 2014(4-6)  (2/21/2014 10:19:13 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT