Loại tài liệu:  

QĐ - 26 Quyết định thành lập Các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024  (5/8/2019 2:30:38 PM)   Tải tại đây
QĐ - 25 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024  (5/8/2019 2:29:52 PM)   Tải tại đây
QĐ Số 16- Quyết định xếp loại thi đua Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn và trực thuộc huyện Đức huệ năm 2018  (11/19/2018 2:51:34 PM)   Tải tại đây
Quyết định xếp loại thi đua UBH xã, thị trấn và trực thuộc năm 2017  (11/17/2017 10:13:51 AM)   Tải tại đây
QĐ Về việc xếp loại thi đua UBH xã, thị trấn và UBH trực thuộc huyện Đức Huệ năm 2016  (11/15/2016 3:33:47 PM)   Tải tại đây
QĐ xếp loại công tác Hội cơ sở năm 2015  (12/1/2015 2:52:18 PM)   Tải tại đây
QĐ v/v xep loai co so hoi   (12/7/2011 9:03:37 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT