Loại tài liệu:  

HD tổ chức chức chương trình xuân tình nguyện 2021  (11/20/2020 3:23:17 PM)   Tải tại đây
PLSL Công tác Hội cuối năm 2020  (11/1/2020 1:07:25 PM)   Tải tại đây
Hướng dẫn tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2020  (1/14/2020 3:38:00 PM)   Tải tại đây
Văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam điểm cấp xã (MTT) các đơn vị căn cứ xây dựng VK cho đơn vị mình  (3/18/2019 10:39:39 AM)   Tải tại đây
HD Số 13- Hướng dẫn Tổ chức Chương trình "Tháng ba biên giới"  (2/26/2019 4:32:43 PM)   Tải tại đây
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2014  (12/27/2018 3:16:20 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024  (12/12/2018 1:16:34 PM)   Tải tại đây
Hướng dẫn thực hiện thang điểm thi đua công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Đức Huệ năm 2018  (1/26/2018 7:50:28 AM)   Tải tại đây
Đề cương tuyên truyền ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam  (9/20/2017 2:34:35 PM)   Tải tại đây
Hướng dẫn thang điểm thi đua công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2017  (5/16/2017 3:08:25 PM)   Tải tại đây
Hướng dẫn tổ chức chương trình tháng 3 biên giới  (5/15/2017 4:01:32 PM)   Tải tại đây
File word biễu mẫu sơ kết công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019  (5/11/2017 2:34:04 PM)   Tải tại đây
HD Một số nội dung trọng tâm công tác đoàn kết, tập hợp Thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2017  (5/4/2017 3:38:28 PM)   Tải tại đây
Biểu mẫu phụ lục số liệu sơ kết công tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019  (4/25/2017 8:18:37 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2019  (4/25/2017 8:17:25 AM)   Tải tại đây
HD tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2015 và Xuân tình nguyện năm 2016  (11/11/2015 10:07:21 AM)   Tải tại đây
HD thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2015  (3/30/2015 11:01:10 AM)   Tải tại đây
HD tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2015  (3/10/2015 10:49:59 AM)   Tải tại đây
hd to chuc Đại hội LHTN VN cap co so huyen Duc Hue nhiệm kỳ 2014-2019(1-4)  (3/14/2014 4:31:23 PM)   Tải tại đây
hd to chuc Đại hội LHTN VN cap co so huyen Duc Hue nhiệm kỳ 2014-2019(5-8)  (3/14/2014 4:28:30 PM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT