Loại tài liệu:  

Thư mời họp BTV  (2/8/2022 10:39:03 AM)   Tải tại đây
Thư triệu tập Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024  (8/14/2019 7:43:50 AM)   Tải tại đây
TM - Họp tổ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024  (5/22/2019 10:48:42 AM)   Tải tại đây
TM Số 08- Thư mời dự Hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.  (5/3/2019 2:51:51 PM)   Tải tại đây
Thư mời Dự Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở  (3/7/2019 11:12:02 AM)   Tải tại đây
TTT Đại biểu tham gia Hội trại giao lưu thanh niên tôn giáo tỉnh Long An năm 2018  (9/15/2018 9:58:47 AM)   Tải tại đây
TM Dự lớp tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội cấp tình và cấp huyện năm 2018  (3/28/2018 2:11:08 PM)   Tải tại đây
TM Tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ UBH LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ khóa IV, nhiệm kỳ 2014-2019  (5/22/2017 9:13:27 AM)   Tải tại đây
TM Đại biểu tham dự hoạt động thanh niên phật giáo năm 2017  (4/28/2017 5:27:25 PM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT