Loại tài liệu:  

GƯTĐ Số 05- GƯTĐ Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Cụm thi đua số III năm 2021  (3/24/2021 1:49:11 PM)   Tải tại đây
GƯTĐ Số 04- GƯTĐ Công tác Đoàn và phong trào TTN xã, thị trấn năm 2021  (3/24/2021 1:48:12 PM)   Tải tại đây
GƯTĐ Công tác đoàn và phong trào TN cụm thi đua số III huyện Đức Huệ năm 2020   (3/18/2020 8:10:40 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ Công tác đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2020 (dành cho xã, thị trấn)  (3/13/2020 2:10:34 PM)   Tải tại đây
Giao ước thu đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên cụm thi đua số III năm 2019  (3/25/2019 12:40:05 PM)   Tải tại đây
GƯTĐ Số 03- Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2019 (1-4)  (1/29/2019 4:03:01 PM)   Tải tại đây
GƯTĐ Số 03- Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2019 (5-7)  (1/29/2019 4:02:17 PM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TN CỤM THI ĐUA SỐ 3 HUYỆN ĐỨC HUỆ NĂM 2018 (ĐOÀN XÃ, THỊ TRẤN)  (1/30/2018 2:15:41 PM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN HUYỆN ĐỨC HUỆ NĂM 2018 (ĐOÀN XÃ, THỊ TRẤN)  (1/25/2018 2:33:23 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Giao ước thi đua năm 2018 các đơn vị xem và đóng góp   (1/18/2018 7:52:40 AM)   Tải tại đây
Qui chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ trang 5 đến trang 7  (8/23/2017 8:05:56 AM)   Tải tại đây
Qui chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ trang 1 đến trang 4  (8/23/2017 8:04:48 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ công tác đoàn và pt TTN cụm thi đua số III huyện Đức Huệ năm 2017  (2/27/2017 8:21:33 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ công tác đoàn và pt TTN huyện Đức Huệ năm 2017 (4-6)  (1/23/2017 8:00:26 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ công tác đoàn và pt TTN huyện Đức Huệ năm 2017 (1-3)  (1/23/2017 8:00:08 AM)   Tải tại đây
Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2016 (1-4)  (6/22/2016 10:15:26 AM)   Tải tại đây
Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2016 (5-7)  (6/22/2016 10:14:52 AM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA Công tác đoàn cụm 3 năm 2016  (2/16/2016 2:48:27 PM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2016 (4-6)  (2/15/2016 9:32:43 AM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2016 (1-3)  (2/15/2016 9:32:26 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT