Loại tài liệu:  

GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TN CỤM THI ĐUA SỐ 3 HUYỆN ĐỨC HUỆ NĂM 2018 (ĐOÀN XÃ, THỊ TRẤN)  (1/30/2018 2:15:41 PM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN HUYỆN ĐỨC HUỆ NĂM 2018 (ĐOÀN XÃ, THỊ TRẤN)  (1/25/2018 2:33:23 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Giao ước thi đua năm 2018 các đơn vị xem và đóng góp   (1/18/2018 7:52:40 AM)   Tải tại đây
Qui chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ trang 5 đến trang 7  (8/23/2017 8:05:56 AM)   Tải tại đây
Qui chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ trang 1 đến trang 4  (8/23/2017 8:04:48 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ công tác đoàn và pt TTN cụm thi đua số III huyện Đức Huệ năm 2017  (2/27/2017 8:21:33 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ công tác đoàn và pt TTN huyện Đức Huệ năm 2017 (4-6)  (1/23/2017 8:00:26 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ công tác đoàn và pt TTN huyện Đức Huệ năm 2017 (1-3)  (1/23/2017 8:00:08 AM)   Tải tại đây
Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2016 (1-4)  (6/22/2016 10:15:26 AM)   Tải tại đây
Giao ước thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2016 (5-7)  (6/22/2016 10:14:52 AM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA Công tác đoàn cụm 3 năm 2016  (2/16/2016 2:48:27 PM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2016 (4-6)  (2/15/2016 9:32:43 AM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2016 (1-3)  (2/15/2016 9:32:26 AM)   Tải tại đây
GƯTĐ công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2015  (3/12/2015 3:01:02 PM)   Tải tại đây
Bo tieu chi danh gia cong tac Doan 2014 (1-3)  (4/21/2014 11:03:45 AM)   Tải tại đây
Bo tieu chi danh gia cong tac Doan 2014 (4-6)  (4/21/2014 11:01:41 AM)   Tải tại đây
GUTD (1-3) nam 2014  (2/11/2014 8:18:48 AM)   Tải tại đây
GUTD (4-6) nam 2014  (2/11/2014 8:16:34 AM)   Tải tại đây
GIAO ƯỚC THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN HUYỆN ĐỨC HUỆ NĂM 2013  (6/1/2013 8:13:13 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT