Loại tài liệu:  

CTr hành động năm an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề " Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kierm soát dịch hiệu quả"  (2/14/2022 9:41:26 AM)   Tải tại đây
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2021  (3/24/2021 1:50:14 PM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2020-2021  (9/24/2020 9:23:16 AM)   Tải tại đây
Chương trình hành động hưởng ứng năm ATGT 2020 với chủ đề "Đã uống rượu, bia không lái xe"  (2/17/2020 2:10:36 PM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2020  (1/9/2020 4:01:07 PM)   Tải tại đây
Chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Huệ  (10/17/2019 9:45:56 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2019-2020  (10/7/2019 2:45:19 PM)   Tải tại đây
Chương trình Tổ chức Hội trại Tòng quân huyện Đức Huệ năm 2019  (2/11/2019 2:50:52 PM)   Tải tại đây
Chương trình số 08- Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 (6-7)  (1/29/2019 4:05:16 PM)   Tải tại đây
Chương trình số 08- Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 (1-5)  (1/29/2019 4:04:36 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019  (1/17/2019 3:10:18 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Báo cáo tình hình công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức huệ năm 2018  (1/17/2019 3:03:38 PM)   Tải tại đây
Chương trình giao lưu giữa đoàn cụm thi đua số III và Chi đoàn Liên cơ huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre  (1/11/2019 9:45:19 AM)   Tải tại đây
Dự thảo Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019  (1/4/2019 11:45:06 AM)   Tải tại đây
Chương trình Phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và phòng GD&ĐT  (10/22/2018 10:01:26 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học huyện Đức Huệ năm học 2018-2019  (8/27/2018 2:02:26 PM)   Tải tại đây
Dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2018-2019  (8/13/2018 9:16:22 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2018 từ trang 6 đến trang 9  (1/26/2018 2:28:13 PM)   Tải tại đây
Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2018 từ trang 1 đến trang 5  (1/26/2018 2:27:33 PM)   Tải tại đây
Dự thảo Chương trình công tác Đoàn năm 2018 các đơn vị xem và đóng góp chuẩn bị cho Hội nghị TK   (1/10/2018 2:53:48 PM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT