Loại tài liệu:  

QĐ 150 Về việc xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp cơ sở năm 2021  (11/23/2021 9:28:56 AM)   Tải tại đây
QĐ Thành lập Đội hình TSMT năm 2021  (6/30/2021 1:46:34 PM)   Tải tại đây
QĐ 129 Thành lập Đội hình an toàn phòng chống dịch  (6/4/2021 3:06:41 PM)   Tải tại đây
QĐ Số 114- Quyết định công nhận cụm trưởng các cụm thi đua  (12/9/2020 3:49:46 PM)   Tải tại đây
QĐ Số 113-Quyết định xếp loại công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2020  (11/19/2020 11:10:39 AM)   Tải tại đây
Quyết định thành lập đội hình tiếp sức mùa thi năm 2020  (8/4/2020 9:06:04 AM)   Tải tại đây
Quyết định Chỉ định BCH lâm thời Chi đoàn khối cơ quan  (5/11/2020 9:31:43 AM)   Tải tại đây
Quyết định thành lập Chi đoàn Khối cơ quan  (5/11/2020 9:31:12 AM)   Tải tại đây
Quyết định giải thể các chi đoàn khối cơ quan  (5/11/2020 9:30:54 AM)   Tải tại đây
Quyết định xếp loại Đoàn cơ sở năm 2019  (12/10/2019 4:01:56 PM)   Tải tại đây
quyết định thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tháng thanh niên huyện Đức Huệ năm 2019  (3/4/2019 1:56:46 PM)   Tải tại đây
QĐ Số 56 - Quyết định công nhận công trình thanh niên năm 2018  (1/17/2019 10:06:22 AM)   Tải tại đây
Quyết định phân công cụm trưởng các cụm thi đua.  (12/24/2018 3:53:50 PM)   Tải tại đây
Quyết định giải thể Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ  (11/23/2018 1:54:37 PM)   Tải tại đây
Quyết định Xếp loại công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2018  (10/19/2018 11:57:54 AM)   Tải tại đây
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hè huyện Đức Huệ năm 2018  (6/26/2018 9:20:49 AM)   Tải tại đây
Quyết định thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hè năm 2018  (6/12/2018 8:35:50 AM)   Tải tại đây
Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022  (3/28/2018 8:38:59 AM)   Tải tại đây
Quyết định về việc công nhận cụm trưởng Cụm thi đua số I, II, III năm 2018  (3/26/2018 3:11:53 PM)   Tải tại đây
Quyết định xếp loại Công tác đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2017  (11/6/2017 4:52:39 PM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT