Loại tài liệu:  

QĐ Số 56 - Quyết định công nhận công trình thanh niên năm 2018  (1/17/2019 10:06:22 AM)   Tải tại đây
Quyết định phân công cụm trưởng các cụm thi đua.  (12/24/2018 3:53:50 PM)   Tải tại đây
Quyết định giải thể Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Đức Huệ  (11/23/2018 1:54:37 PM)   Tải tại đây
Quyết định Xếp loại công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2018  (10/19/2018 11:57:54 AM)   Tải tại đây
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hè huyện Đức Huệ năm 2018  (6/26/2018 9:20:49 AM)   Tải tại đây
Quyết định thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hè năm 2018  (6/12/2018 8:35:50 AM)   Tải tại đây
Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022  (3/28/2018 8:38:59 AM)   Tải tại đây
Quyết định về việc công nhận cụm trưởng Cụm thi đua số I, II, III năm 2018  (3/26/2018 3:11:53 PM)   Tải tại đây
Quyết định xếp loại Công tác đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2017  (11/6/2017 4:52:39 PM)   Tải tại đây
Quyết định công nhận UBKT Huyện đoàn Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022  (8/28/2017 7:34:48 AM)   Tải tại đây
Quyết định công nhận ủy viên kiểm tra Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022  (8/24/2017 3:38:21 PM)   Tải tại đây
Quyết định thành lập Tổ giúp việc, Tổ thư ký thực hiện đối thoại trực tiếp với Bí thư Huyện ủy  (8/14/2017 4:38:06 PM)   Tải tại đây
QĐ Công nhận BCH Huyện đoàn Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022  (8/11/2017 7:59:30 AM)   Tải tại đây
QĐ Thành lập Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy và Đoàn viên Thanh niên huyện Đức Huệ năm 2017  (8/8/2017 4:33:50 PM)   Tải tại đây
QĐ Thành lập đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2017  (6/20/2017 10:48:25 AM)   Tải tại đây
Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022  (5/12/2017 11:38:38 AM)   Tải tại đây
Quyết định Thành lập Ban tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022  (5/12/2017 11:37:17 AM)   Tải tại đây
QĐ Phân công cụm trưởng  (3/27/2017 12:20:25 PM)   Tải tại đây
QĐ Xếp loại thi đua các Đoàn cơ sở huyện Đức Huệ năm 2016  (11/10/2016 7:53:43 AM)   Tải tại đây
QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo hè Huyện Đức Huệ  (5/27/2016 8:17:23 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT