Loại tài liệu:  

HD Số 04-HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2017-2022  (10/23/2018 8:18:31 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021 (4-6)  (8/22/2018 9:02:31 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021 (1-3)  (8/22/2018 9:02:00 AM)   Tải tại đây
Hướng dẫn Thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022  (7/9/2018 12:53:14 PM)   Tải tại đây
HD - Triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2018  (5/16/2018 10:15:57 AM)   Tải tại đây
HD Tổ chức diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường" trong các trường THCS - THPT, THPT, TTGDNN - GDTX giai đoạn 2018 - 2022  (5/15/2018 8:47:52 AM)   Tải tại đây
Đề cương tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022  (3/27/2018 2:13:57 PM)   Tải tại đây
Đề cương tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022  (3/27/2018 2:13:07 PM)   Tải tại đây
File Word đề cương báo cáo   (7/27/2017 2:09:27 PM)   Tải tại đây
Đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và PT TTN  (7/27/2017 1:58:10 PM)   Tải tại đây
Biểu mẫu 6 tháng đầu năm các đơn vị gửi về văn phòng Huyện Đoàn trước 16h00 ngày 15/5/2017  (5/12/2017 4:06:55 PM)   Tải tại đây
Tài liệu tuyên truyền 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự kiện 106 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước  (5/11/2017 2:58:19 PM)   Tải tại đây
PLSL Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát phản biện xã hội  (5/8/2017 3:40:06 PM)   Tải tại đây
HD công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát phản biện xã hội năm 2017  (5/8/2017 3:38:17 PM)   Tải tại đây
HD Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022  (4/10/2017 3:11:25 PM)   Tải tại đây
Phiếu đăng ký học tạp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (3/16/2017 4:16:10 PM)   Tải tại đây
Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên  (3/16/2017 4:10:18 PM)   Tải tại đây
HD Tổ chức "Ngày Đoàn viên" với chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn" năm 2017  (3/6/2017 2:47:02 PM)   Tải tại đây
Văn kiện Đại hội Đoàn các xã  (3/3/2017 2:14:34 PM)   Tải tại đây
Văn kiện Đại hội Đoàn khối cơ quan huyện  (3/3/2017 2:13:07 PM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT