Loại tài liệu:  

File Word đề cương báo cáo   (7/27/2017 2:09:27 PM)   Tải tại đây
Đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và PT TTN  (7/27/2017 1:58:10 PM)   Tải tại đây
Biểu mẫu 6 tháng đầu năm các đơn vị gửi về văn phòng Huyện Đoàn trước 16h00 ngày 15/5/2017  (5/12/2017 4:06:55 PM)   Tải tại đây
Tài liệu tuyên truyền 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự kiện 106 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước  (5/11/2017 2:58:19 PM)   Tải tại đây
PLSL Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát phản biện xã hội  (5/8/2017 3:40:06 PM)   Tải tại đây
HD công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát phản biện xã hội năm 2017  (5/8/2017 3:38:17 PM)   Tải tại đây
HD Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022  (4/10/2017 3:11:25 PM)   Tải tại đây
Phiếu đăng ký học tạp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (3/16/2017 4:16:10 PM)   Tải tại đây
Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên  (3/16/2017 4:10:18 PM)   Tải tại đây
HD đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 4-6  (3/7/2017 11:29:47 AM)   Tải tại đây
HD đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 1-3  (3/7/2017 11:29:21 AM)   Tải tại đây
HD Tổ chức "Ngày Đoàn viên" với chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn" năm 2017  (3/6/2017 2:47:02 PM)   Tải tại đây
Văn kiện Đại hội Đoàn các xã  (3/3/2017 2:14:34 PM)   Tải tại đây
Văn kiện Đại hội Đoàn khối cơ quan huyện  (3/3/2017 2:13:07 PM)   Tải tại đây
HD Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022  (3/2/2017 12:01:03 PM)   Tải tại đây
Văn kiện Đại hội Đoàn TTĐT gửi các Đoàn xã (file word 97-2003 document (.doc))  (2/28/2017 10:22:05 AM)   Tải tại đây
Văn kiện Đại hội Đoàn TTĐT gửi các Đoàn xã  (2/10/2017 12:14:17 PM)   Tải tại đây
HD Sử dụng phí ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Tỉnh Long An  (11/16/2016 3:04:48 PM)   Tải tại đây
HD Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên  (10/11/2016 7:48:54 AM)   Tải tại đây
Biểu mẫu: Báo cáo số liệu bồi dưỡng, kết nạp lớp Đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí minh  (9/26/2016 7:53:23 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT