Loại tài liệu:  

Thư triệu tập đoàn viên thanh niên hỗ trợ tổ chức trò chơi và chuẩn bị chương trình lữa trại trong Hội trại tòng quân huyện Đức Huệ năm 2019  (2/15/2019 5:31:13 PM)   Tải tại đây
TM họp cụm thi đua số III  (2/12/2019 1:43:48 PM)   Tải tại đây
Thư mời số 43- Họp tổ chức Hội trại tòng quân năm 2019  (1/22/2019 8:58:23 AM)   Tải tại đây
Thư mời số 42- Dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Đức Huệ năm 2018  (1/16/2019 8:21:04 AM)   Tải tại đây
Thư mời họp cụm III  (1/9/2019 4:41:20 PM)   Tải tại đây
Thư mời họp cụm I  (12/20/2018 8:34:37 AM)   Tải tại đây
TTT đại biểu tham gia hội nghị đối thoại trực tiếp giữa thường trực Huyện ủy và đoàn viên thanh niên huyện Đức Huệ năm 2018  (12/6/2018 2:05:43 PM)   Tải tại đây
Thư mời họp cụm III  (11/6/2018 8:41:30 AM)   Tải tại đây
TM Số 37- Thư mời dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật về mang xã hội và trò chơi điện tử.  (10/9/2018 3:28:31 PM)   Tải tại đây
Thư triệu tấp số 06 -Triệu tập đại biểu tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Đoàn năm 2018  (9/24/2018 3:10:39 PM)   Tải tại đây
TM Số 34 - Họp Ban Chấp hành quý 3 năm 2018  (9/24/2018 3:08:07 PM)   Tải tại đây
TM Số 33 - Họp chuẩn bị cho việc tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Đoàn năm 2018  (9/24/2018 3:07:12 PM)   Tải tại đây
TM Số 32- Họp đánh giá xếp loại Đoàn cơ sở năm 2018.  (9/24/2018 3:05:07 PM)   Tải tại đây
TM số 26 - Họp về việc chuẩn bị tổ chức Chiến dịch "Hoa Phượng Đỏ" huyện Đức Huệ lần thứ IV năm 2018.  (7/13/2018 9:55:36 AM)   Tải tại đây
Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 06 tháng đầu năm 2018 (Nhờ Đoàn xã, thị trấn và đoàn trực thuộc chuyển đến các đồng chí có tên trong thư mời tại đơn vị mình)  (6/25/2018 3:26:22 PM)   Tải tại đây
Thư mời Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 06 tháng đầu năm 2018  (6/25/2018 2:33:16 PM)   Tải tại đây
THƯ MỜI HỌP CỤM THI ĐUA SỐ 1  (6/14/2018 3:04:49 PM)   Tải tại đây
TM Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tổng kết tháng thanh niên năm 2018  (4/16/2018 9:02:57 AM)   Tải tại đây
TM Hội nghị Ban Chấp hành và giao ban quý 1 năm 2018  (3/27/2018 1:36:21 PM)   Tải tại đây
TM Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2017  (1/16/2018 8:10:55 AM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT