Loại tài liệu:  

Chuyên đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh từ trang 7 đến trang 13  (7/13/2018 4:20:50 PM)   Tải tại đây
Chuyên đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh từ trang 1 đến trang 6  (7/13/2018 4:20:11 PM)   Tải tại đây
Chuyên đề rèn luyên tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh từ trang 7 đến trang 11  (7/13/2018 4:18:45 PM)   Tải tại đây
Chuyên đề rèn luyên tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức ,phong cách Hồ Chí Minh từ trang 1 đến trang 6  (7/13/2018 4:17:58 PM)   Tải tại đây
CV Về việc triển khai chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018  (7/13/2018 4:09:45 PM)   Tải tại đây
CV số 64- Về việc phân bổ Đoàn viên tham gia giao lưu với Đoàn Cụm Hành Chính sự nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  (7/12/2018 8:51:34 AM)   Tải tại đây
CV Số 63 - Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống và đẩy mạnh việc chăm sóc, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, giai đoạn 2018 -2022  (7/11/2018 3:17:20 PM)   Tải tại đây
CV - 62 Triển khai tiếp nhận xử lý thông tin từ tổng đại điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111  (7/9/2018 3:22:34 PM)   Tải tại đây
CV về việc phân bổ đoàn viên tham gia giao lưu bóng đá  (6/28/2018 3:49:07 PM)   Tải tại đây
CV Về việc giới thiệu thanh niên tiêu biểu xét trao giải thưởng Lương Định Của năm 2018  (6/20/2018 2:07:22 PM)   Tải tại đây
CV Số 59 - Về việc đăng ký cuốn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI  (6/14/2018 3:47:19 PM)   Tải tại đây
CV - 58 Tuyên dương thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực năm 2018  (6/6/2018 8:55:47 AM)   Tải tại đây
CV - 57 Tham gia cuộc thi "Nét đẹp màu áo xanh"  (6/6/2018 7:46:51 AM)   Tải tại đây
CV - 56 Tổ chức các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường năm 2018  (5/30/2018 1:56:01 PM)   Tải tại đây
CV Số 53- Công văn về việc khen thưởng các cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu nhân đạo trong thời gian qua.  (5/15/2018 11:18:17 AM)   Tải tại đây
CV - 51 Triển khai cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018)  (5/14/2018 3:46:08 PM)   Tải tại đây
CV- Thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức.  (4/26/2018 2:03:18 PM)   Tải tại đây
CV - 48 Tập trung xử lý nợ quá hạn, thi hồi lãi tồn  (4/23/2018 3:32:16 PM)   Tải tại đây
CV - 47 Triển khai đánh giá trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022  (4/23/2018 9:23:29 AM)   Tải tại đây
CV 46 Cử đại biểu tham dự Đại hội TDTT tỉnh Long An lần thứ VIII năm 2018  (4/11/2018 4:02:30 PM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT