Loại tài liệu:  

kế hoạch tháng thanh niên năm 2022  (3/9/2022 2:19:48 PM)   Tải tại đây
kế hoạch tổ chức đồng loạt 04 đợt " Ngày chủ nhật xanh " năm 2022  (3/9/2022 2:16:02 PM)   Tải tại đây
Kế hoạch tổ chức "Ngày đoàn viên" năm 2022  (2/28/2022 5:12:35 PM)   Tải tại đây
Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi huyện Đức Huệ năm 2021  (9/28/2021 3:02:04 PM)   Tải tại đây
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến Olympic tiếng anh dành cho học sinh huyện Đức Huệ lần thứ I, năm 2021  (9/22/2021 1:52:50 PM)   Tải tại đây
KHPH 234 Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho Đoàn viên thanh niên  (9/22/2021 7:36:16 AM)   Tải tại đây
KẾ HOẠCH Thành lập tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện Đức Huệ năm 2021  (9/17/2021 7:47:58 AM)   Tải tại đây
KH Tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần 4  (9/15/2021 4:04:38 PM)   Tải tại đây
KHPH Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho Đoàn viên Thanh niên năm 2021  (9/15/2021 4:04:13 PM)   Tải tại đây
KH 228 Tổ chức chiến dịch Hoa Phượng đỏ lần thứ VII, năm 2021  (8/24/2021 4:21:42 PM)   Tải tại đây
KH Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệp trực tuyến "Tìm hiểu phát luật về Môi trường và đa dạng sinh học sinh học năm 2021  (7/28/2021 4:18:59 PM)   Tải tại đây
KHPH 223 Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và   (7/28/2021 4:17:46 PM)   Tải tại đây
KH 220 Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Đề án OCOP gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2021  (7/20/2021 8:45:57 AM)   Tải tại đây
KH 207 xây dựng dô thị văn minh  (7/16/2021 2:12:52 PM)   Tải tại đây
KH 218 Thực hiện hô hình "Đội hình thanh niên tình nguyện Tiếu sức nhu yếu phầm"  (7/7/2021 3:55:33 PM)   Tải tại đây
KHPH 217b Tuyên truyền sử dung dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  (7/5/2021 9:37:23 AM)   Tải tại đây
KH 217 Triển khai ứng dụng Thanh niên Việt Nam  (7/5/2021 8:42:02 AM)   Tải tại đây
KH 216 Tổ chức các hoạt động theo đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn huyện Đức Huệ  (7/5/2021 8:41:31 AM)   Tải tại đây
KH 215 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (7/1/2021 2:10:23 PM)   Tải tại đây
KH 214 Tổ chức thành lập đội hình thanh niên ứng cứu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Huệ năm 2021  (6/28/2021 1:48:23 PM)   Tải tại đây
Trang: 1

 

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT