Danh sách Công văn mới nhất

CV tham du lop tap huan ky nag tuyen truyen tiet kiem dien  (10/17/2014 4:02:35 PM)   Tải tại đây
TM họp cụm III năm 2014  (10/15/2014 3:26:42 PM)   Tải tại đây
HD sinh hoạt kỷ niêm 100 ngày sinh của Đ/c Lý Tự Trọng với chủ đề "Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới"  (10/13/2014 12:33:27 PM)   Tải tại đây
KH khảo sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014  (10/13/2014 12:22:41 PM)   Tải tại đây
GUTD cong tac doi nh 2014-2015 file word  (10/10/2014 3:54:37 PM)   Tải tại đây
chương trình công tác Đoàn trường học nh 2014-2015  (10/10/2014 11:38:16 AM)   Tải tại đây
Chương trình công tac Đội nam hoc 2014-2015  (10/10/2014 11:28:53 AM)   Tải tại đây
biểu mẫu báo cáo Đoàn viên năm 2014  (10/7/2014 11:23:41 AM)   Tải tại đây
chương trình công tác Đoàn trường 2014-2015(5-6)  (10/6/2014 3:03:12 PM)   Tải tại đây
chương trình công tác Đoàn trường 2014-2015(1-4)  (10/6/2014 3:02:03 PM)   Tải tại đây
TM dự tổng kết công tác Đội và PTTN năm học 2013-2014  (10/6/2014 12:23:24 PM)   Tải tại đây
Mau bao cao doan vien Ly Tu Trong  (10/4/2014 10:26:12 AM)   Tải tại đây
BC tổng kết công tác Đội và phong trào TTN năm 2013-2014(1-5)  (10/2/2014 10:18:53 AM)   Tải tại đây
BC tổng kết công tác Đội và phong trào TTN năm 2013-2014(6-9)  (10/2/2014 10:18:15 AM)   Tải tại đây
CTr dự thảo công tác Đội và phong trào TN năm học 2014-2015(1-3)  (10/2/2014 9:50:17 AM)   Tải tại đây
CTr dự thảo công tác Đội và phong trào TN năm học 2014-2015(4-6)  (10/2/2014 9:49:07 AM)   Tải tại đây
GUTĐ công tác Đội và phong trào TN năm học 2014-2015  (10/2/2014 9:44:56 AM)   Tải tại đây
HD thực hiện phong trào "Kế hoạch nhỏ"  (10/2/2014 9:42:49 AM)   Tải tại đây
HD tổ chức Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh tại các liên đội, chi đội  (10/2/2014 9:41:28 AM)   Tải tại đây
HD triển khai thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên TNTP Hồ Chí Minh  (10/2/2014 9:35:12 AM)   Tải tại đây
TB bảng xếp loại cuối năm 2013-2014  (10/2/2014 9:33:42 AM)   Tải tại đây
TB về việc quy định trang thiết bị, hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động Đội TNTP HCM năm học 2014-2015  (10/2/2014 9:30:08 AM)   Tải tại đây
CV về việc công trình Kế hoạch nhỏ năm học 2014-2015  (10/2/2014 9:23:45 AM)   Tải tại đây
CV về việc vận động công trình măng non năm học 2014-2015  (10/2/2014 9:20:55 AM)   Tải tại đây
Kế hoạch Hội Thi "Thanh niên với văn hoá giao thông" huyện Đức Huệ năm 2014  (9/29/2014 7:44:17 AM)   Tải tại đây
CV gửi báo cáo số liệu bồi dưỡng, kết nạp Đoàn viên Lý Tự Trọng  (9/25/2014 3:51:49 PM)   Tải tại đây
Thông Báo thi ve tranh thieu nhi chung em lon len cung dat nuoc  (9/23/2014 11:06:28 AM)   Tải tại đây
TB kiểm tra vốn NHCS 2 xã Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây  (9/22/2014 8:41:32 AM)   Tải tại đây
TB kiểm tra vốn NHCS 2 xã Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây  (9/22/2014 8:40:11 AM)   Tải tại đây
Gợi ý đáp án câu hỏi  (9/19/2014 7:52:13 AM)   Tải tại đây
  

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT