Danh sách Công văn mới nhất

QĐ Phân công cụm trưởng  (3/27/2017 12:20:25 PM)   Tải tại đây
KH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017  (3/23/2017 8:05:07 AM)   Tải tại đây
Chương trình phối hợp giữa Hội khuyến học và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ giai đoạn 2017-2020  (3/23/2017 7:43:54 AM)   Tải tại đây
Bổ sung hồ sơ xét chọn học sinh nhận học bổng Vừng A Dính  (3/21/2017 3:08:46 PM)   Tải tại đây
Trình độ trung cấp nghề (TT GDNN- GDTX huyện Đức Huệ)  (3/21/2017 3:05:50 PM)   Tải tại đây
Nội dung tư vấn tuyển sinh năm 2017 (TT GDNN-GDTX huyện Đức Huệ)  (3/21/2017 3:05:03 PM)   Tải tại đây
TB Tuyển sinh TT GDNN-GDTX huyện Đức Huệ  (3/21/2017 3:04:17 PM)   Tải tại đây
KH Tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi" huyện Đức Huệ năm học 2016- 2017  (3/21/2017 2:44:55 PM)   Tải tại đây
TM Họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   (3/21/2017 2:20:27 PM)   Tải tại đây
Thông báo: Chiêu sinh các lớp nghề phổ biến đến Đoàn viên Thanh niên  (3/20/2017 4:35:01 PM)   Tải tại đây
BTV Huyện Đoàn gửi "Bài Tuyên truyền và phát thanh Giờ trái đất 2017" đề nghị Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc triển khai tới Đoàn viên Thanh niên, học sinh  (3/20/2017 4:22:55 PM)   Tải tại đây
CV - 248 V/v Giới thiệu học sinh nhận học bổng "Thắp sáng ước mơ" (4 Đoàn trường THPT, THCS&THPT, TTGDNN-GDTX)  (3/20/2017 2:58:13 PM)   Tải tại đây
CV - 248 V/v Giới thiệu học sinh nhận học bổng "Thắp sáng ước mơ" (24 Liên Đội)  (3/20/2017 2:57:21 PM)   Tải tại đây
CV - 247 V/v Xét chọn học sinh dân tộc thiểu số nhận học bổng Vừ A Dính (3 Đoàn trường THPT, THCS&THPT)  (3/20/2017 2:55:46 PM)   Tải tại đây
CV - 247 V/v Xét chọn học sinh dân tộc thiểu số nhận học bổng Vừ A Dính (24 Liên đội)  (3/20/2017 2:54:31 PM)   Tải tại đây
Công văn Tham gia cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017  (3/20/2017 2:41:46 PM)   Tải tại đây
Kế hoạch phối hợp giữa UBMTTQ VN và các Đoàn thể huyện với công an huyện về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017  (3/20/2017 1:43:50 PM)   Tải tại đây
HD Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở (6-8)  (3/20/2017 8:19:04 AM)   Tải tại đây
HD Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở (1-5)  (3/20/2017 8:18:46 AM)   Tải tại đây
CV - V/v thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở  (3/20/2017 8:12:11 AM)   Tải tại đây
CV - 245 V/v Treo băngrol, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chào mừng Đại hội Đoàn   (3/20/2017 7:39:10 AM)   Tải tại đây
CV- 244 V/v Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối THPT  (3/20/2017 7:37:27 AM)   Tải tại đây
CV-242 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, sử dụng vốn ủy thác NHCSXH năm 2017  (3/17/2017 2:59:50 PM)   Tải tại đây
CV-13 Thống kê thanh niên tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định  (3/17/2017 9:58:30 AM)   Tải tại đây
CV-243 Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vận động, tuyên truyền trong năm 2017  (3/17/2017 9:56:40 AM)   Tải tại đây
Phiếu đăng ký học tạp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (3/16/2017 4:16:10 PM)   Tải tại đây
Phiếu đăng ký rèn luyện Đoàn viên  (3/16/2017 4:10:18 PM)   Tải tại đây
KH Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020  (3/16/2017 10:42:31 AM)   Tải tại đây
KH Tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" định kỳ trong Đoàn viên, thanh niên Huyện Đức Huệ năm 2017  (3/15/2017 2:04:58 PM)   Tải tại đây
KH Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2017  (3/15/2017 7:37:16 AM)   Tải tại đây
  

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT