Danh sách Công văn mới nhất

CV thực hiện quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2015 (triển khai cho Đoàn, Hội, Đội)   (2/26/2015 7:48:04 AM)   Tải tại đây
KH tổ chức tháng thanh niên năm 2015  (2/25/2015 3:09:42 PM)   Tải tại đây
TM hỗ trợ công tác tuyền quân năm 2015  (2/25/2015 3:02:10 PM)   Tải tại đây
TM dự lễ ra quân tháng thanh niên năm 2015  (2/25/2015 3:01:33 PM)   Tải tại đây
KHPH tổ chức Hội trại tòng quân năm 2015  (2/24/2015 10:12:57 AM)   Tải tại đây
KH tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 (5-7)  (2/24/2015 9:44:01 AM)   Tải tại đây
KH tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 (1-4)  (2/24/2015 9:41:55 AM)   Tải tại đây
TM tổ chức Hội trại tòng quân năm 2015  (2/24/2015 9:38:42 AM)   Tải tại đây
Thể lệ Hội trại tòng quân huyện Du7c18 Huệ năm 2015 (các đơn vị tham khảo để đóng góp ý kiến).  (2/11/2015 2:20:13 PM)   Tải tại đây
KH và nội quy Hội trại tòng quân năm 2015 (các đơn vị tham khảo để đóng góp ý kiến).  (2/11/2015 2:17:05 PM)   Tải tại đây
TM họp rút kinh nghiệm Hội Xuân Long An năm 2015  (2/9/2015 10:47:43 AM)   Tải tại đây
KH tổ chức các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015  (2/9/2015 10:01:43 AM)   Tải tại đây
KH phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015  (2/9/2015 9:56:26 AM)   Tải tại đây
TM tổng kết công tác Đoàn năm 2014  (2/9/2015 8:36:00 AM)   Tải tại đây
TM sơ kết công tác Đội năm học 2014-2015  (2/4/2015 2:05:54 PM)   Tải tại đây
TM tông duyệt Hội Xuân tỉnh năm 2015  (2/3/2015 8:31:08 AM)   Tải tại đây
CV bổ sung hồ sơ đoàn vụ cho các thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2015  (1/29/2015 3:56:16 PM)   Tải tại đây
HD Công tác tuyên truyền và giáo dục của Đoàn năm 2015  (1/26/2015 4:14:21 PM)   Tải tại đây
CV tuyên truyền, vận động thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015  (1/26/2015 8:39:05 AM)   Tải tại đây
Chương trình dự thảo công tác Đoàn và phong trào TN huyện Đức Huệ năm 2015  (1/22/2015 4:00:52 PM)   Tải tại đây
GƯTĐ dự thảo công tác Hội và phong trào TN huyện Đức Huệ năm 2015  (1/22/2015 3:57:29 PM)   Tải tại đây
GƯTĐ dự thảo công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2015  (1/22/2015 3:51:39 PM)   Tải tại đây
Chương trình dự thảo công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2015  (1/22/2015 3:48:46 PM)   Tải tại đây
TB kêt quả khảo sát công tác Đội và PT TN huyện Đức Huệ HKI năm học 2014-2015  (1/19/2015 3:19:18 PM)   Tải tại đây
CV đăng ký tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC tại Phân viện miền nam  (1/16/2015 3:53:16 PM)   Tải tại đây
TM họp báo TPT tháng 1/ 2015  (1/14/2015 3:53:48 PM)   Tải tại đây
TM họp công tác chuẩn bị cho Trại xuân Tỉnh năm 2015  (1/12/2015 3:04:06 PM)   Tải tại đây
CV rà soát thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2015  (1/9/2015 1:49:20 PM)   Tải tại đây
CV chỉ đạo Đại hội Chi Đoàn Ấp, khu phố năm 2015  (1/6/2015 3:24:37 PM)   Tải tại đây
CV V/ giới thiệu gương điểm hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực năm 2015  (1/6/2015 3:23:39 PM)   Tải tại đây
  

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT