Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Đức Huệ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 (25)
3/2/2016 3:01:00 PM
Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 19-21/8/2015. Đại hội có 197 đại biểu đại diện cho 25 TCCS Đảng trực thuộc/ 1957 Đảng viên. Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 (như trình bày ở phần trên). Chi tiết
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ (NK:2010-2015) (6144)
3/24/2011 11:49:25 PM
Chi tiết
Trang: 1

Bản quyền @2011 thuộc về Đoàn TNCSHCM huyện Đức Huệ - Long An Độ phân giải: 1024x768 | Thiết kế bởi  SPT